Cerca nel blog

martedì 24 luglio 2018

NUOVI CORSI DI ITALIANO A PARTIRE DA OTTOBRE

GRAZISSIME ai miei alunni del corso 2017-2018 (non ci siete tutti in foto, ma nel mio cuore ci siete e c'entrate tutti quanti).
Vi aspetto, come sempre a braccia aperte, a partire da OTTOBRE presso il centro di Cotxeres-Casinet, nel quartiere di Sants (a Barcellona).

GODETEVI (=disfrutad)...le vacanze, le ferie, i viaggi che farete, i tramonti sul mare, tra le colline e quelli in città.
Godetevi chi vi sta accanto: mariti, mogli, patner, amanti, figlie e figli, amici ed amiche, i compagni dei corsi estivi, i vicini di casa, i parenti che vi vengono a trovare o andate a trovare.
Godetevi la birra fredda, un buon vino bianco o rosso, la frutta dell'estate, la buona compagnia, le serate fresche ad ascoltare musica o davanti a uno schermo, vedendo un film, seduti sull'erba.
Godetevi il riposo, il relax, i pomeriggi dopo il mare.
Godetevi la calma, la noia (=el aburrimiento), il lento fluire dei minuti.
Godetevi la vostra vita come più vi piaccia.
Ma...
Ma ogni tanto ripassate l'italiano!
Leggete una poesia o un breve racconto a voce alta.
Ascoltate una canzone. Cantatela!
Scrivete una mail in italiano, un breve pensiero, un whatsapp (in italiano!) nella vostra chat.
Scrivete la lista della spesa, la lista delle cose che amate o quella delle cose che più odiate.
Scrivete quello che metterete in valigia e quello che NON metterete.
Provate a parlarlo l'italiano, da soli o con gli amici.
Andate a comprare in un negozio di prodotti italiani (ce ne sono tanti qui a Barcellona), e, se non volete comprare, fate domande al commesso o alla commessa (solo se italiani!).

Insomma, non dimenticatevi quello che avete imparato durante il corso.
E se ve lo dimenticate....sempre si può ricominciare da capo!

Io VI ASPETTO (e non 'vi spero') alla fine dell'estate...di QUESTA ESTATE ('estate' - RICORDATEVELO!- è sostantivo femminile). 

E torneremo a divertirci.

Per ora...SPASSATEVELA!! (=disfrutad)


 UN ESTATE AL MARE di Giuni Russo
(testo e musica Franco Battiato e Giusto Pio, 1982)
Per le strade mercenarie del sesso
Che procurano fantastiche illusioni
Senti la mia pelle com'è vellutata 
Ti farà cadere in tentazioni
Per regalo voglio un harmonizer
Con quel trucco che mi sdoppia la voce
Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze
Un'estate al mare
Voglia di remare
Fare il bagno al largo
Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni
Un'estate al mare
Stile balneare
Con il salvagente
Per paura di affogare
Sopra i ponti delle autostrade
C'è qualcuno fermo che ci saluta
Senti questa pelle com'è profumata
Mi ricorda l'olio di Tahiti
Nelle sere quando c'era freddo
Si bruciavano le gomme di automobili
Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze
Un'estate al mare
Voglia di remare
Fare il bagno al largo
Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni
Un'estate al mare
Stile balneare
Con il salvagente per paura di affogare
Quest'estate ce ne andremo al mare
Con la voglia pazza di remare
Fare un po' di bagni al largo
Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni
Un'estate al mare
Stile balneare
Toglimi il bikini
CURS D'ITALIÀ DES D'OCTUBRE  AL CENTRE CÍVIC COTXERES-CASINET
 
 
ITALÌA NIVELL 0

Treballarem la gramàtica, l’article, els substantius i els adjectius, els numerals. El verb: ser, haver, present d’indicatiu dels verbs regulars i irregulars; les preposicions; els possessius.
Aprendrem el lèxic bàsic per presentar-se, saludar; parlar d’un mateix, de la família, de costums i temps lliure, de la ciutat i el barri, de restaurants, de compres, parlar dels gustos i activitats personals.
Lèxic bàsic per a escriure textos breus amb argument col·loquial.
Les sessions són íntegra-ment en italià.


DILLUNS
 d'11.30 a 13 h (10 sessions)
Casinet (sala 03), 61,65 €

de 19.45 a 21.15 h (10 sessions)
Barrufet (aula 202), 61,65 €

DIMARTS
de 19.30 a 21.00 h (10 sessions)
Casinet (sala 02), 61,65 €ITALIÀ NIVELL 1

 Consolidarem i perfeccionarem la gramàtica del curs anterior i continuarem amb: les contraccions, articles i preposicions, els pronoms directes i indirectes, els pronoms i adjectius indefinits, el pretèrit perfet i imperfet d’indicatiu, el futur i el condicional. Ampliarem lèxic per descriure el temps, anar a comprar, descriure físicament una persona, parlar d’experiències passades i de projectes futurs. Desenvoluparem el vocabulari i les estructures necessàries per defensar-se en contextos comunicatius bàsics de la vida quotidiana.

DILLUNS
de 10 a 11.30 h (10 sessions)
Casinet (sala 3) 61,65 €

DIJOUS
de 18.00 a 19.30 h (9 sessions)
Barrufet (aula 202), 55,49 €

ITALIÀ NIVELL 2
 Podràs entendre i participar en converses senzilles, llegir un article d’opinió i resumir-ne el contingut, expressar el teu punt de vista, descriure llocs i persones. I naturalment, en la gramàtica,  el conjuntiu!!!

DIMECRES
de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €

ITALIÀ A TRAVÉS DE LES REGIONS

Viatjarem per les 20 regions del país, en coneixerem les característiques geogràfiques, el folklore i les festes, la història, gastronomia i art.
Coneixerem les diferents varietats regionals de la llengua italiana (sabies que a Itàlia es parlen 35 idiomes diferents?) a través de les cançons i textos literaris. L’objectiu del curs és millorar la comprensió oral i escrita i contribuir a l’adquisició de coneixements històrics, geogràfics i  culturals d’Itàlia.DILLUNS
Conversa INTERMÈDIA i repàs gramàtical
de 18.15 a 19.45 h (10 sessions)
Barrufet (aula 202), 61,65 €


DIJOUS (NOU curs)
Conversa BÀSICA i repàs gramàtical
de 19.30 a 21 h (9 sessions)
Barrufet (aula 202), 55,49 €

PARLIAMO DI CINEMA ITALIANO  (NOU curs)
Aquest taller de conversa està adreçat a persones apassionades del cinema italià. El Neorealisme, el cine d’autor, la commedia all’italiana, el cinema polític: un recorregut històric que ens mostrarà també els canvis de la llengua i la societat italianes. Una mirada als més grans directors i actors a través de l’anàlisi dels diferents gèneres cinematogràfics i la visió de les escenes més importants.

DIMARTS
de 18.00 a 19.30 h (10 sessions)
Casinet (sala 02), 61,65 €

Període d’inscripcions als tallers
 
ANTICS TALLERISTES: Les domiciliacions bancàries, a partir del 25 de juny, i en efectiu o targeta, a partir del 12 de setembre.
 
NOUS TALLERISTES: A partir del 18 de setembre, tant si és per domiciliació com si és en efectiu, targeta o en línia. Els menors d’edat no es podran inscriure en línia si no tenen DNI.
Les domiciliacions bancàries es poden fer fins al 26 de setembre de 2018

ATENCIÓ DOMICILIACIONS!
Si domicilieu el rebut pel banc penseu que aquesta vegada no se us renovarà la inscripció automàticament per als propers trimestres ja que aquest és l’últim trimestre del curs.

En el cas que no vulgueu continuar amb el taller us heu de donar de baixa abans que finalitzi el trimestre vigent, comunicant-ho a Secretaria.

Els dies 12, 13, 18 i 19 de setembre les inscripcions es faran únicament a les Cotxeres de Sants. La resta de dies es podran fer a qualsevol dels dos centres.

 
Data d’inici dels tallers

A partir del dilluns 1 d’octubre i acaben el dissabte 15 de desembre inclòs, amb l’excepció dels tallers per als quals s’indiqui una altra data.

Els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites es podran suspendre. Reducció i subvenció dels imports als cursos: informeu-vos-en en el mateix centre.

Informació sobre beques: en poden rebre les persones amb Targeta rosa (no la de tarifa reduïda). En tots els casos es demanaran els comprovants pertinents.

Les beques es donaran per rigorós ordre d’arribada. Els cursos de les escoles de música Diesi i Farré no tenen beques. Més informació a Secretaria.

Els centres no es fan responsables del material que els usuaris i els participants en les activitats dipositin als equipaments.


Nessun commento:

Posta un commento